Israel-importen øker til tross for boikott-oppfordringer

fruktgront

Foto: Vårt Land

Vårt Land rapporterer 8. august 2014 at importen fra Israel til Norge øker, på tross av boikott-kampanjene. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at boikott­oppfordringer ikke har hatt noen betydelig innvirkning på ­handelen mellom Norge og ­Israel de siste årene. I fjor ble det importert israelske varer for 806 millioner. Etter et fall i 2009, har tallet økt jevnt frem til 2013.

«En generell boikott av israelske produkter vil bli vanskelig å gjennomføre. Da må du skru av datamaskinen og legge fra deg mobiltelefonen din, som har mange israelske deler. Det er ingen tvil om at Israel er et av de mest innovative landene i verden.»

Trond Blindheim, rektor ved Markedshøyskolen

Artikkel i Vårt Land